Om Kontantfinans

Kontantfinans och Brixo AB

Kontantfinans är en del av Brixo AB. Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet.
Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Om Kontantfinans-produkten

Kontantfinans är ett varumärke under Brixo AB och en kontokredit som ger privatpersoner i Sverige möjlighet att låna upp till 30 000 kronor. Ursprungligen var Kontantfinans ett separat bolag och del av Sileo Kapital. I maj 2019 förvärvade Brixo AB varumärket Kontantfinans med tillhörande kreditportfölj från Sileo Kapital. Kontantfinans startades 2011 och erbjöd tidigare annuitetslån på upp till 20 000 kronor.

Produktutbud

Brixo har en bred produktportfölj med fyra olika varumärken. Utöver bolagets premiumprodukt Brixo har bolaget även varumärkena Flexkontot, Merax och Kontantfinans som erbjuder kontokrediter genom separata hemsidor. Bolaget har i sitt produktutbud en kombination av högkostnadskrediter såsom Kontantfinans och lågkostnadskrediter som Brixo-krediten med ett pris som tillhör marknadens lägsta där både betalningsanmärkningar kan accepteras och som har en helt transparant prissättning utan avgifter.

Utöver genom bolagets egen nyutlåning har bolaget historiskt vuxit genom ett flertal förvärv, varav två skett under räkenskapsåret 2021. Genom de förvärv som gjorts har bolaget även tillförts större krediter på upp till 400 000 kronor. Utöver kreditgivning bedriver bolaget även så kallad egeninkasso genom varumärket BFM Inkasso.

Ansvarsfull kreditgivning

Brixo tillämpar ansvarfull kreditgivning baserat på ett antal principer som beskrivs i det följande. Bolaget vänder sig bara till personer som bedöms ha en tillräckligt stor framtida inkomst för att efter avdrag för levnadsomkostnader och andra fasta kostnader med marginal kunna återbetala krediten och vänder sig inte heller till kunder som har uppenbara problem i sin ekonomi, t.ex. aktuella skulder hos Kronofogden.

Läs mer om hur Brixo tillämpar ansvarsfull kreditgivning här.

Kundnöjdhet

Kontantfinans sammarbetar med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet. Samtliga nya kunder bjuds in att recensera sin upplevelse och betygen visas automatiskt och öppet på Trustpilots websida.

Brixo AB:s produktutbud

Brixo AB erbjuder fyra olika produkter: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Därtill erbjuder vi kreditskyddsförsäkringar och bedriver egen inkassoverksamhet under varumärket BFM Inkasso.

Brixo logotyp
Flexkontot logotyp
Merax logotyp
Kontant finans

Tillstånd och historik

Brixo AB är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Bolaget har haft tillstånd sedan 2015 då också verksamheten drogs igång genom varumärket Brixo. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Brixo AB samarbetar med Bisnode för kreditupplysningsinformation och Nordigen för Open Banking/PSD2-data.